Inici del Contingut

Sortides professionals

Les sortides professionals són, per una banda, les pròpies dels graduats en ADE i dels graduats en Enginyeria Informàtica. I per altra banda, s’hi afegeixen aquelles que requereixen competències adquirides en totes dues titulacions.

Les pròpies del graduat en Administració i Direcció d’Empreses:

 • Consultor/a d’inversions i finances
 • Analista de mercats
 • Assessor/a fiscal
 • Auditor/a
 • Director/a comercial i expert/a en màrqueting
 • Expert/a en comptabilitat
 • Gestió i direcció d’empreses, d’organitzacions públiques i d’institucions sense ànim de lucre.

Les pròpies del graduat en enginyeria informàtica:

 • Dissenyador/a i desenvolupador/a de software
 • Consultor/a tecnològica i funcional de sistemes d’informació
 • Desenvolupador/a de polítiques i tecnologies de seguretat en xarxes i sistemes d’informació
 • Gestió de xarxes de comunicació, bases de dades i sistemes informàtics
 • Director/a de projectes d’instal·lacions i sistemes d’informació.

Les específiques del doble graduat en Enginyeria Informàtica i ADE:

 • Creador/a d’empresa pròpia amb base tecnològica i assessor/a en creació d’empreses
 • Director dels serveis informàtics de l’empresa
 • Consultor/a ERP (Enterprise Resource Planning)
 • Director/a de màrqueting amb implantació de CRM (Customer Relationship Management) i introducció de les TIC a l’àrea comercial
 • Programador /a d’aplicacions internes en les diferents àrees funcionals de l’empresa
 • Auditor/a, consultor/a, dissenyador/a i integrador/a de solucions tecnològiques a l’empresa
 • Director/a en empresa tecnològica