Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Doble Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Branca de coneixement
Branca d'enginyeria i arquitectura i Branca de Ciències Socials i Jurídiques
Menció/Especialitat
Professionalitzador
Any d'inici
2013-14
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
372 ECTS, 5 anys
Idioma d'impartició
Català, Castellà, Anglès
Places
10
Curs acadèmic
Calendari Acadèmic EPS
Preu ECTS
S'aplica coeficient d'estructura docent A amb preu: Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya
Coordinador/a
Silvia Miquel
Secretaria
Secretaria de l'EPS (enllaç)