Inici del Contingut

Per què estudiar?

Per què estudiar el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses?

 • Per la seva sortida professional. Es tracta d’una titulació doble que neix de la demanada de l’empresariat de Catalunya. A més a més uneix les sortides professionals de dues titulacions que gaudeixen d’una important oferta laboral.
 • Perquè s’adapta al perfil necessari per les organitzacions del futur. Un perfil interdisciplinari amb alt nivell d’ocupació i projecció de futur.
 • Perquè seguint un itinerari de cinc cursos acadèmics s’obtenen dues titulacions: El Grau en Enginyeria informàtica i el Grau en Administració i Direcció d’Empreses. En l’actualitat resulta encara més interessant atès que cursar una segona titulació té un cost més elevat.

Per què estudiar-lo a la UdL?

 • Perquè la Universitat de Lleida és pionera a Catalunya en aquesta oferta docent. En el curs 2013-2014 la Universitat de Lleida és l’única universitat de Catalunya que ofereix el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses.
 • Perquè la UdL ofereix la possibilitat de treballar en classes de grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant, el qual s’avalua de forma continuada.
 • Perquè a la UdL cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Perquè l'itinerari que hem preparat integra, relaciona i dóna un sentit unitari a dues disciplines que són força diferents.
 • Perquè a la UdL les pràctiques en empresa són obligatòries i permeten afavorir la inserció laboral dels titulats.
 • Perquè a la UdL es gaudeix d’instal·lacions idònies per totes dues titulacions en un mateix campus, el campus de Cappont, situat al marge esquerre del riu Segre.

 

Sortides Professionals

La professió per a la qual es capacita els graduats una vegada que han obtingut els dos títols és la d'Enginyer Informàtic i la d'Economista.

Les sortides professionals són, per una banda, les pròpies dels graduats en ADE i, per l'altra, les dels graduats en Enginyeria Informàtica. Però, a més a més, s’hi afegeixen aquelles que requereixen competències adquirides en totes dues titulacions. 

Les pròpies del graduat en Administració i Direcció d’Empreses:

 • Consultor/a d’inversions i finances.
 • Analista de mercats.
 • Assessor/a fiscal.
 • Auditor/a.
 • Director/a comercial i expert/a en màrqueting.
 • Expert/a en comptabilitat.
 • Gestió i direcció d’empreses, d’organitzacions públiques i d’institucions sense ànim de lucre.

Les pròpies del graduat en enginyeria informàtica:
 • Dissenyador/a i desenvolupador/a de software.
 • Consultor/a tecnològica i funcional de sistemes d’informació.
 • Desenvolupador/a de polítiques i tecnologies de seguretat en xarxes i sistemes d’informació.
 • Gestió de xarxes de comunicació, bases de dades i sistemes informàtics.
 • Director/a de projectes d’instal·lacions i sistemes d’informació.

Les específiques del doble graduat en Enginyeria Informàtica i ADE:
 • Creador/a d’empresa pròpia amb base tecnològica i assessor/a en creació d’empreses.
 • Director dels serveis informàtics de l’empresa.
 • Consultor/a ERP (Enterprise Resource Planning).
 • Director/a de màrqueting amb implantació de CRM (Customer Relationship Management) i introducció de les TIC a l’àrea comercial.
 • Programador /a d’aplicacions internes en les diferents àrees funcionals de l’empresa.
 • Auditor/a, consultor/a, dissenyador/a i integrador/a de solucions tecnològiques a l’empresa.
 • Director/a en empresa tecnològica.