Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Doble titulació: Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses    

 

 

 

Presentació del Doble Grau

El doble Grau d’Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses (GEIADE) té l’objectiu de formar professionals que integrin coneixements interdisciplinaris en els àmbits de les tecnologies i serveis informàtics i de la gestió d’empreses.

Forma professionals en activitats de gestió, assessorament i avaluació d’organitzacions, així com en activitats d’anàlisi, disseny i implementació de sistemes informàtics que resolguin problemes de tractament de la informació dels diferents aspectes de la vida de l’organització. Aquestes activitats poden tenir lloc en l’àmbit global de l’organització, com també en les seves diferents àrees funcionals, com són: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat.

Els graduats han de conèixer l’articulació de totes aquestes àrees funcionals dins els objectius generals de la unitat productiva, la relació d’aquests amb el context global de l’economia i conèixer els problemes de gestió de la informació. En definitiva, han d’estar en condicions de contribuir amb la seua activitat al bon funcionament, a la utilització eficient de recursos de computació, comunicació i emmagatzematge de la informació i a la millora de resultats.  

Capacita els estudiants per dissenyar, gestionar i mantenir sistemes informàtics que donin resposta a les necessitats específiques d’una organització empresarial, en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament i inversió, comercialització, administració i comptabilitat.

 • El graduat en GEIADE té un perfil interdisciplinari amb expertesa en les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per una banda, i expertesa en la gestió empresarial per l’altra.
 • Capacitat per detectar oportunitats de negoci en l’àmbit de les TIC i endegar iniciatives innovadores de base tecnològica.
 • Capacitat per dirigir i gestionar els serveis informàtics en organitzacions empresarials.
 • Capacitat per l’auditoria, la consultoria, el disseny i la integració de solucions tecnològiques.

Resum del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE

 

 

 

Per què has d'estudiar aquest doble grau a l'EPS?

Per què estudiar el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses?

 • Per la seva sortida professional. Es tracta d’una titulació doble que neix de la demanada de l’empresariat de Catalunya. A més a més uneix les sortides professionals de dues titulacions que gaudeixen d’una important oferta laboral.
 • Perquè s’adapta al perfil necessari per les organitzacions del futur. Un perfil interdisciplinari amb alt nivell d’ocupació i projecció de futur.
 • Perquè seguint un itinerari de cinc cursos acadèmics s’obtenen dues titulacions: El Grau en Enginyeria informàtica i el Grau en Administració i Direcció d’Empreses. En l’actualitat resulta encara més interessant atès que cursar una segona titulació té un cost més elevat.

La Universitat de Lleida és pionera a Catalunya en aquesta oferta docent. El curs 2013-2014 la Universitat de Lleida va ser la primera en oferir el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses que integra, relaciona i dóna un sentit unitari a dues disciplines que són força diferents.

Per instrumentar el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE, el qual està organitzat de forma presencial, t'ofereim:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE. 
 • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives.
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (105 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.
 • Perquè a la UdL es gaudeix d’instal·lacions idònies per totes dues titulacions en un mateix campus, el campus de Cappont, situat al marge esquerre del riu Segre.

Descobreix l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de lleida, el centre on s'imparteix el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE:

 

 

Alguns projectes desenvolupats a l'Escola Politècnica Superior

Aplicació per al diagnòstic de malalties rares

Un projecte desenviolupat pel grup de recerca en biomatemàtica i bioestadística i el grup de recerca en Computació Distribuïda de la Universitat de Lleida

La majoria de les malalties rares documentades tenen un origen genètic. A causa de la seua baixa freqüència, és difícil un primer diagnòstic. Sovint, es basa en un test genètic que acostuma a ser car i a dirigir-se un grup reduït de malalties. Per això, és important desenvolupar eines que facilitin als metges el diagnòstic inicial.

Investigadors de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL) i de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) han desenvolupat una aplicació web gratuïta que ajuda al diagnòstic inicial de fins a 4.000 malalties rares.

Headmouse: Software d’accessibilitat per a persones discapacitades

Un projecte desenvolupat pel grup de robòtica i processat de la senyal de la Universitat de Lleida

La Universitat de Lleida ha desenvolupat, mitjançant la càtedra Indra-Fundación Adecco, un conjunt d’eines d’accessibilitat que faciliten l’accés de les persones amb discapacitat motriu a les noves tecnologies. En el marc d’aquesta Càtedra s’han desenvolupat solucions tecnològiques d’èxit com el ratolí virtual HeadMouse i el teclat virtual VirtualKeyboard, de les que ja s’han comptabilitzat a prop de 400.000 descarregues en tot el món.

HeadMouse és un ratolí virtual que permet tenir el control del ratolí convencional de l’ordinador mitjançant petits moviments del cap i la realització d’accions de clic a partir d’accions facials.

 

Informació d'accés al doble grau

 • Si ets una persona amb capacitat d’observació , anàlisi i raonament , amb esperit crític i motivació pel treball en grup, i amb capacitat de treball metòdic i organitzat
 • Si tens gust per l’aprofundiment en l’estudi d’un problema i creativitat i perseverança en la cerca de solucions
 • Si t’interessen les noves tecnologies i com aquestes donen solucions a problemes empresarials reals

Aquest doble grau està fet per a tu, per a que desenvolupis les teves capacitats i d’aquesta manera se t’obrin les portes d’un ampli ventall de sortides professionals d’alt nivell.

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s’anuncien oportunament, triant les preferències d’estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

Podeu accedir al Grau en Enginyeria Informàtica per diverses vies: Batxillerat + PAU (o COU + PAU), Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), algun altre títol universitari, més grans de 25 anys, més grans de 45 anys i més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 10.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç amb les Taules de ponderació.

 

FAQ

En aquest ENLLAÇ trobaràs el llistat de les Preguntes Freqüents referides al Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses.

 

Sortides professionals

Els graduats en Enginyeria Informàtica i ADE, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2017 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 100%

La professió per a la qual es capacita els graduats una vegada que han obtingut els dos títols és la d'Enginyer Informàtic i la d'Economista.

Les sortides professionals són, per una banda, les pròpies dels graduats en ADE i, per l'altra, les dels graduats en Enginyeria Informàtica. Però, a més a més, s’hi afegeixen aquelles que requereixen competències adquirides en totes dues titulacions. 

Les pròpies del graduat en Administració i Direcció d’Empreses:

 • Consultor/a d’inversions i finances.
 • Analista de mercats.
 • Assessor/a fiscal.
 • Auditor/a.
 • Director/a comercial i expert/a en màrqueting.
 • Expert/a en comptabilitat.
 • Gestió i direcció d’empreses, d’organitzacions públiques i d’institucions sense ànim de lucre.
Les pròpies del graduat en Enginyeria Informàtica:
 • Dissenyador/a i desenvolupador/a de software.
 • Consultor/a tecnològica i funcional de sistemes d’informació.
 • Desenvolupador/a de polítiques i tecnologies de seguretat en xarxes i sistemes d’informació.
 • Gestió de xarxes de comunicació, bases de dades i sistemes informàtics.
 • Director/a de projectes d’instal·lacions i sistemes d’informació.
Les específiques del doble graduat en Enginyeria Informàtica i ADE:
 • Creador/a d’empresa pròpia amb base tecnològica i assessor/a en creació d’empreses.
 • Director dels serveis informàtics de l’empresa.
 • Consultor/a ERP (Enterprise Resource Planning).
 • Director/a de màrqueting amb implantació de CRM (Customer Relationship Management) i introducció de les TIC a l’àrea comercial.
 • Programador /a d’aplicacions internes en les diferents àrees funcionals de l’empresa.
 • Auditor/a, consultor/a, dissenyador/a i integrador/a de solucions tecnològiques a l’empresa.
 • Director/a en empresa tecnològica.

 

Dobles titulacions internacionals

Doble grau internacionals

VIA University College - Dinamarca

VIA University College, situada a la ciutat de Horsens, a la regió central de Dinamarca, educa, entre d'altres, futurs enginyers i dissenyadors. Ofereix més de 40 graus en vuit campus de tota la regió. Els departaments de formació més avançats de VIA tenen més de 20.000 participants anuals en programes de garu i de màster. Fet que fa de VIA UC la institució més gran de formació universitària del nord d’Europa.

Horsens és una ciutat de la costa est de la regió de Jutland a Dinamarca. La població de la ciutat és de 59.181 habitants (dada de l'any 2019) i la població del municipi és de 90.370 habitants (dada de l'any 2019). Es, en conseqüència, la 8a ciutat més gran de Dinamarca. Horsens també és una ciutat coneguda per la seva cultura i la seva oferta d'entreteniment: el nou teatre Horsens és un centre cultural que celebra més de 200 esdeveniments anuals que ha aconseguit programar espectacles d'artistes importants com Bob Dylan, Madonna o els The Rolling Stones. Actualment, la ciutat està experimentant un desenvolupament positiu amb la nova indústria que es trasllada a Horsens, sobretot del sector de d’electrònica i el disseny gràfic. Horsens també disposa de l’únic museu industrial de Dinamarca.

 

Doble màster internacional

Institut Teknologi Bandung (ITB) - Indonèsia

L’Institut Teknologi Bandung (ITB) és una universitat d’investigació coeducativa estatal ubicada a Bandung, Indonèsia. Fundada el 1920, ITB és la universitat més antiga orientada a la tecnologia d'Indonèsia i ha estat acreditada com una de les universitats més prestigioses d'Indonèsia.

L’ITB es troba a diferents indrets d’Indonèsia, però el campus principal es troba a la ciutat de Bandung, la capital de la província de Java Occidental a Indonèsia. És la quarta ciutat més poblada d'Indonèsia amb més de 2,5 milions d'habitants. Situada a uns 140 quilòmetres al sud-est de Jakarta, la ciutat es troba en una conca envoltada de muntanyes volcàniques que proporciona un sistema de defensa natural, que va ser el motiu principal del pla del govern de les Índies Orientals Holandeses per traslladar la capital de Batavia (actual Jakarta) a Bandung.

A principis del 2016, l’ITB tenia nou programes d’estudis universitaris acreditats internacionalment d’una institució d’acreditació independent basada als Estats Units, Board d’Accreditation for Engineering and Technology, on ITB i una altra institució indonèsia són les úniques universitats públiques d’Indonèsia amb aquesta particular institució acreditativa internacional. Els deu programes d'estudi són Enginyeria Elèctrica, Informàtica, Enginyeria Química, Física d'Enginyeria, Enginyeria Industrial, Gestió d'Enginyeria, Enginyeria Oceànica, Enginyeria del Petroli, Enginyeria Civil i Enginyeria Ambiental.

 

 

Qualitat

Les universitats poden organitzar  Programes  Conjunts  d'Estudis Oficials  (PCEO)  en  què  els  estudiants  poden  accedir per  cursar  simultàniament  dos graus  i obtenir el que es denomina “doble titulació”.

La Doble Titulació Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d’Empreses garanteix que els estudiants adquireixen les competències i assoleixen els resultats d’aprenentatge d’ambdues titulacions que integren el programa.

El pla d’estudis específic d’aquesta Doble Titulació s’ha desenvolupat integrant assignatures d’ambdós títols i contemplant una taula de reconeixements de crèdits, tot respectant la normativa vigent i les consideracions d’AQU per a la renovació de l’acreditació dels títols que participen en dobles titulacions.

Ambdós títols es troben inscrits individualment  en  el  Registre  Universitari  de  Centres  i Títols  (RUCT),  després d'haver assolit cada títol de manera independent la seva verificació inicial i la posterior acreditació.

Grau en Enginyeria Informàtica

 

Segell de qualitat europeu EURO-INF

 

Segell de qualitat AQU Catalunya 

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

El Grau en Enginyeria Informàtica de l'EPS de la UdL va ser acreditat l’any 2016 per AQU Catalunya amb el resultat final d'ACREDITAT AMB EXCEL·LÈNCIA. En aquest sentit, cal remarcar que solament el 7% del graus acreditats per AQU fins al moment, han obtingut aquesta valoració d’excel·lència. De fet, el grau en Enginyeria Informàtica ha estat el primer grau de la UdL que obté aquesta qualificació. Així mateix, el Grau en Enginyeria Informàtica ha estat reconegut amb el segell europeu de qualitat EURO-INF, segell que certifica uns estàndards de qualitat internacionals, reforçant els vincles entre les institucions acreditades i facilitant d'aquesta manera la mobilitat dels seus estudiants. Cal remarcar l'enorme exigència dels esmentats estàndards, tant a nivell de qualitat dels programes formatius, infraestructures docents i de recerca, professorat, recerca, mobilitat i ocupabilitat dels estudiants.

L'etiqueta EURO-INF de Qualitat es concedeix als programes de l’àmbit de la informàtica, essent l'agència europea  EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education) la responsable d'establir i definir els procediments de qualitat d'aquest nivell. EQUANIE autoritza a un conjunt d'agències de qualitat internacionals per  poder certificar a les Universitats en aquest nivell. Entre aquestes agències acreditades per poder fer aquesta certificació hi ha l'agència de qualitat europea ASIIN, que va ser l'agència escollida per acreditar a l'EPS de la UdL. A nivell internacional disposen d'aquesta acreditació, universitats tan prestigioses com la Hamburg University d'Alemanya, el Politècnic de Milan d'Itàlia, la University of Edinburgh, la Universitat de Oxford i la University of Southampton del Regne Unit, entre d'altres.

El Grau en Administració i Direcció d’Empreses va ser acreditat l’any 2015 per AQU Catalunya amb el resultat final d’ACREDITAT FAVORABLEMENT, obtenint en alguns apartats la valoració de progrés envers l’excel·lència.

 

Contacte

Coordinador del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE

Josep Argelich Roma

Despatx: 2.17 | EPS | Lleida | Tel: 973 702 764  |  coord.geiade@eps.udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria Informàtica

Josep Lluís Lérida Monsó

Despatx: 0.14 |  EPS  |  Lleida  |  Tel: 973 702 705  |  capest.inf@eps.udl.cat

Secretaria Acadèmica

Despatx: 0.09 |  EPS  |  Lleida  | Tel: 973 702 701  |  eps.secretariacentre@udl.cat

 

Descobreix el doble grau en 3 minuts