Inici del Contingut

Competències estratègiques

A continuació s'enumeren les competències generals de la Universitat de Lleida que es treballen en el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses.

UdL 1. Correcció en l'expressió oral i escrita.

UdL 2. Domini d'una llengua estrangera.

UdL 3. Domini de les TIC.

UdL 4. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.