Inici del Contingut

Informació general

Normativa

Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

El Pràcticum als Graus. Document aprovat pel Consell de Govern el 26 de febrer de 2014 i modificat en data 26 de novembre de 2014.

Entitats col·laboradores

En aquest document hi figura la relació d'empreses col.laboradores amb l'Escola Politècnica Superior de la UdL i en aquest altre document es troba la relació d'empreses que col.laboren amb els estudis d'Administració i Direcció d'Empreses de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL. Les pràctiques tutelades es poden realitzar en aquestes empreses, tot i que les empreses disponibles, i més adients pel perfil interdisciplinari dels estudiant de la Doble Titulació, s'actualitzen cada curs acadèmic i es poden consultar al campus virtual.

La tria d'empresa per part de l'estudiantat es realitza a l'inici del període de pràctiques i es fa per ordre de nota de l'expedient acadèmic.