Inici del Contingut

Objectius formatius

El pràcticum en la Doble Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses (GEIADE) neix amb l'objectiu clar de formar professionals que adquireixin unes habilitats i destreses que els facin capaços de resoldre els problemes de gestió propis del seu àmbit competencial.

Vol ser un pont d'unió i d'adaptació contínua dels coneixements adquirits en les aules universitàries i la realitat empresarial i laboral de la nostra societat, que ha de donar com a resultat un valor afegit als estudis del doble grau en el sentit d'aconseguir un reconeixement  professional i una adaptació al món laboral i a l'entorn geogràfic al qual pertanyen.

A banda dels coneixements, que els permetran detectar i interpretar elements econòmics i la seua repercussió sobre les organitzacions així com aplicar tècniques de solució de problemes i de presa de decisions, també es posen en joc les capacitats i actituds dels estudiants.

Es preten dotar de les capacitats suficients els nou titulats sobre elements que tenen a veure amb la dimensió humana, com la capacitat d’adaptació a situacions noves i canviants, el treball en equip, el lideratge, etc. Cal pensar que en un termini de temps no gaire llunyà aquests titulats en Enginyeria poden estar desenvolupant tasques de responsabilitat i estar en situació de prendre decisions que poden afectar d’altres companys i/o equips de treball dins de la mateixa empresa.

Quant a les actituds, és un tema molt valorat dins de l’empresa. Preparar el futur professional a superar les dificultats amb empenta; que sàpiga comunicar, tant als que en depenen com als que en tenen la responsabilitat, les seues idees o suggeriments; que tingui facilitat d’adaptació als nous models d’estratègia i models de direcció; que actuï de forma positiva davant dels reptes, i que sàpiga que els èxits o fracassos són fruit del treball en equip i que cadascun dels components són elements fonamentals per dur a terme la tasca encomanada. Aquests, entre altres, són avui elements que s’han de tindre molt en compte a l’hora d’anar a buscar feina.

Les pràctiques tutelades en empreses han de permetre:

  • Apropar els alumnes al món de la professió en què volen iniciar-se. Les situacions que viuran dins del centres laborals seran reals i els serviran per experimentar o conèixer les dinàmiques de les organitzacions, els estils de direcció, i la cultura empresarial.
  • Relacionar els aprenentatges acadèmics amb les pràctiques professionals. Així, els estudiants poden entendre de forma més significativa les exposicions teòriques de l’aula a través de l’experiència viscuda durant el període de les pràctiques.
  • Inculcar als estudiants les actituds adequades per saber estar en el món laboral. Conèixer els diferents rols que es desenvolupen en l’empresa els influirá i els farà reflexionar sobre el seu nivell de responsabilitat i compromís amb les seves tasques.
  • Aproximar les universitats al món empresarial. Un millor coneixement dels processos productius o de serveis ha de conduir la universitat a poder ajustar els plans d’estudis a la realitat del seu entorn socioeconòmic.

Per assolir els objectius esmentats, el programa de pràctiques en empreses (pràcticum) té com a funció principal facilitar i incitar l'intercanvi d'opinions i diàleg permanent amb el teixit empresarial, professional i institucional lleidatà, de manera que les empreses, professionals i institucions tinguin més protagonisme i implicació en el procés de formació dels estudiants.

El programa de pràctiques ha de permetre que les empreses i professionals coneguin de primera mà el nivell de formació dels estudiants de la Universitat de Lleida, així com la seua experiència dins del teixit empresarial afí.