Inici del Contingut

Perfil estudiant

  • Tenir estudis de batxillerat, o de cicles formatius de grau superior, amb matèries de modalitat pròpies de la branca Tecnològica o de la branca de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Ser bon/a estudiant, capaç d’assumir una càrrega de treball lleugerament superior a la que s’exigeix en una sola titulació de grau. Alt nivell d’implicació en els estudis.
  • Tenir interès pels estudis tècnics i de gestió empresarial. Ser capaç de gaudir en l’aprenentatge i el treball associat a totes dues disciplines.
  • Atracció per assolir coneixements diversos i propis de diferents disciplines que, malgrat tot, presenten un nivell important de complementarietat.
  • Gust i disposició per a col·laborar en el treball en grup.
  • Capacitat d’aprofundiment en l’estudi d’un problema i creativitat i perseverança en la proposta de solucions.